Missió

Eurem, Empordà, Associació Empordà

EUREM vol servir de plataforma de formació, divulgació i foment dels valors democràtics i socials que són comuns a la Unió Europea, amb la voluntat de canalitzar i fer avançar les inquietuds altruistes i intel·lectuals dels ciutadans de les nostres contrades.

EUREM, amb les seves diverses activitats, pretén influir en fòrums d’opinió, en l’acció institucional i en l’opinió pública sobre els problemes que ens afecten relacionats amb el procés de construcció europea.

Qualsevol aspecte de la vida social, econòmica o cultural que mereixi una reflexió, un replantejament o un suport serà objecte de l’atenció de l’associació, ja que aquesta pretén fer-ne ressò de les necessitats i anhels dels ciutadans i també de les exigències del progrés general de les nostres comarques.