Finançament

finançament Eurem, Eurem, Associació Eurem, Associació Empordà

La disponibilitat econòmica d’EUREM queda garantida per les aportacions inicials dels fundadors -persones provinents del món empresarial i professional-, i també pels mitjans que es puguin obtenir per l’aplicació dels recursos propis, per ajuts privats, per subvencions oficials i per l’activitat desinteressada dels mateixos col·laboradors de l’associació.