Activitats

activitats Eurem, Associació Empordà, Associació Eurem

L’organització EUREM s’estructura mitjançant tres comissions: l’econòmica, la cultural i la social.

Les activitats bàsiques d’aquestes comissions consistiran essencialment a realitzar cicles de conferències, seminaris, col·loquis i taules rodones de qualsevol mena connectades normalment amb el procés de construcció europea. També sobre qüestions d’actualitat que puguin ser d’interés per a la ciutadania.

Altrament, l’associació EUREM estendrà les seves activitats als camps de la formació, l’assessorament, les publicacions i l’organització d’exposicions, de concursos o de premis de tot tipus quan les circumstàncies ho facin possible.